Trädgårdsrådgivning

Agneta Olofsson

Agneta driver företaget AO Garden Design som tar fram nya kreativa lösningar för utemiljöer och skapar vackra, lättskötta och funktionella trädgårdar och utemiljöer som är fina året runt.

www.aogardendesign.se

Anna Belfrage

Annas företag Natur & Landskap designar utomhusmiljöer för såväl offentliga som privata beställare, med målet att miljöerna som ritas ska vara så lockande att människor väljer att vara utomhus.

www.naturochlandskap.se