Marknadsföring

Mässan marknadsförs kraftfullt i många olika medier och annonseras i bl.a.

Tidningar (tryckta och webb)

Radio

Utomhusreklam

Sociala media